مراحل اجراي چهره نگار سه بعدي

1

3D Portrait .....................................عكس سه بعدي

تهيه عكس سه بعدي ويژه از چهره شما توسط دوربينهاي مخصوص ما
-در زمان چند ثانيه -

————————————————————

2

Select Glass...........................انتخاب سايز كريستال


انتخاب سايز كريستال توسط شما و حك ليزري تصوير سه بعدي داخل كريستال توسط ما

انتخاب سايز كريستال

——————————————————

3

3D Portraite............................... چهره نگار شما

چهره نگار زيباي شما آماده است

مشاهده گالري تصاوير

——————————————————

 

تماس با ما سایز کریستال محصولات گالری تصاویر

خانه